Dostępność

Najważniejsze możliwości:

Przesyłaj projekty umów do swoich kontrahentów

Nanoś swoje uwagi do proponowanych zmian

Akceptuj treści od wyznaczonej do tego osoby

Podpisuj umowy za pomocą unikatowych kodów SMS

Wypowiadaj umowy o dowolnej porze dnia z zachowaniem obowiązującego terminu jej wypowiedzenia

Ciesz się wygodą przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku