Funkcjonalności

Zapewnimy szereg funkcjonalności m.in.

Przesyłanie projektów umów pomiędzy kontrahentami

Komentowanie umowy w wersji elektronicznej

Uzyskiwanie akceptacji treści umowy od osoby upoważnionej przez organizację

Podpisywanie umów w wersji elektronicznej za pośrednictwem unikatowych kodów SMS

Wypowiadanie umów w trybie natychmiastowym lub z zachowaniem ustalonego terminu wypowiedzenia

Przeglądanie umów w wersji elektronicznej i pobieranie ich w formacie PDF

Archiwizacja umów w wersji elektronicznej

Kalkulowanie umownego wynagrodzenia

Generowanie raportów do zaawansowanych analiz finansowych