Dla kogo?

Dla kogo jest elektroniczny obieg dokumentów?

Dla podmiotów optymalizujących efektywność procesów, które podpisują wystandaryzowane umowy z dużą liczbą klientów B2C lub B2B.

Dla rozproszonych organizacji zatrudniających liczebne ilościowo działy sprzedaży, które podpisują i zarządzają obiegiem papierowych umów ze swoimi klientami B2B.

Dla firm, które dążą do digitalizacji obiegu i archiwizacji dokumentacji handlowej.